תיקי גב

התיקים בעלי כיסים נסתרים וגלויים שיגרמו לסדר , נגד מים וכמובן בגדלים שונים