Help Center

המקום לכל השאלות שלכן

שאלות & תשובות

?איך מתבצעת ההזמנה

?האם ניתן לבצע שינוי לאחר ההזמנה

?האם ניתן לעקוב אחרי סטאטוס ההזמנה

?כיצד ניתן לשלם באתר

?כמה עולה משלוח

?האם התשלום מאובטח

?מתי השליח יגיע עם ההזמנה